Cortex Neuro Center je nově založené neuro-terapeutické centrum v Praze. Naší hlavní specializací jsou programy intenzivní terapie, které obvykle probíhají v tzv. cyklech, kdy je nastaven individuální terapeutický plán na základě předchozí vstupní konzultace. 

Dále program - vývojová poradna, jehož součástí je poradenství v oblasti motorického vývoje a edukace rodičů.

Věnujeme se především dětským pacientům, ale nezapomínáme ani na ty dospělé. Poskytujeme i ambulantní fyzioterapii, kde Vám poradíme například s vadným držením těla, problematikou skolióz, plochonožím či bolestivými stavy.

V Cortexu se řídíme heslem "3P" - Prevence, Preciznost a Progres.

V rámci PREVENCE se zaměřujeme především na včasný záchyt odchylek v psychomotorickém vývoji, edukaci a dlouhodobému screeningu našich klientů. PRECIZNOST zahrnuje především individuální přístup. Každý klient absolvuje vstupní konzultaci s následným doporučením a sestavením průběhu terapie. Každému vytvoříme terapii podle individuálních potřeb a schopností, tak aby došlo k dosažení stanovených cílů, tedy k PROGRESU.

Naše centrum je nestátní zdravotnické zařízení a terapie nejsou hrazeny pojišťovnou - nelze u nás uplatnit FT poukaz.Bc. Adéla Bittnerová

Vedoucí fyzioterapeut 

Jednatelka Cortex Neuro Centre

Před tím, než jsem založila Cortex Neuro Centre, vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Za sebou mám také studium pedagogiky pro pedagogy volného času, kdy jsem vedla kurzy zdravotně kompenzačního cvičení pro děti.


Praxi jsem získala už během studia převážně v pražských a plzeňských nemocnicích, například: ve FN v Motole, dětském a neonatologickém oddělení plzeňské fakultní nemocnice, ale také v rehabilitačním ústavu v Hrabyni, Rehabilitační klinice na pražských Malvazinkách nebo v Lázních Teplice v Čechách v dětské léčebně. Zkušenosti mám také se sportovci - například s fotbalisty FC Viktorie Plzeň nebo u házenkářské reprezentace dorostenek. Poslední roky jsme působila jako vedoucí fyzioterapeut na soukromé neurorehabilitační klinice v Praze, kde jsem se věnovala intenzivní rehabilitaci, robotické rehabilitaci především dětským pacientů.


Mým cílem v Cortexu je včasné odhalení odchylek ve vývoji v rámci naší vývojové poradny a následné vedení kvalitním psychomotorickým vývojem do největší soběstačnosti. Věřím, že včasný záchyt působí jako prevence, tak jako zmírnění následných obtíží. V programu intenzivní fyzioterapie pracuji na celkovém progresu s individuálním přístupem ke každému klientovi. Pravidelné konzultace a následná edukace jsou nedílnou součástí naší komplexní péče.


Kurzy:

  • Asymetrický motorický vývoj u kojenců a batolat do 3 let - prevence a terapie metodou Akrální koaktivační terapie (metodika na neurofyziologickém podkladě): Certifikovaný terapeut ACT for babies

  • Kineziologická diagnostika v raném dětském věku (Jarmila Čápová)

  • Vyšetření dle prof. Prechtla - General Movement Assessment (GMA) - (Prof. Christa Einspieler, University of Graz)

  • TheraSuit Method® (Izabela Koscielny)

  • Bazální stimulace® (INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA)

  • Neuro-vývojová stimulace - Pohybem se učíme® (PhDr. Marja Volemanová, Ph.D.)

  • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (PhDr. Petr Bitnar Ph.D.)

  • Úvod do metody viscerální manipulace (Bc. Alena Zapletatová)

  • Neurologické vyšetření ve fyzioterapii (REHAEDUCA®, MUDr. Hynek Lachmann)

  • Komplexní fyzioterapie dětí (Centrum komplexní péče Sámova)

  • Seznámení se sonografií hybného systému - praktický nácvik (Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.)

  • Kineziotaping (EduSpa College)

  • Zdravotník zotavovacích akcí (Edukuj)

  • Robotická rehabilitace: Lokomat® - User, Trainer (Hocoma)

  • Snoezelen v teorii a praxi (PhDr. Mgr. Renáta Filatova)

 


Mgr. Barbora Šmejkalová

Fyzioterapeut


Vystudovala jsem bakalářský obor Fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci pětiletého studia jsem praxi získávala jak v ambulancích (např. Monada, CKP Roseta), tak i v nemocničním prostředí na různých odděleních (např. VFN v Praze, Nemocnice Bulovka, Fakultní Thomayerova nemocnice, IKEM). Zkušenosti s dětskými pacienty jsem získala např. na pražské neurorehabilitační klinice nebo v dětské léčebně Vesna v Janských Lázních. Během magisterského studia jsem začala pracovat na soukromé klinice v Praze, kde v ambulantní praxi pracuji jak s dětskými, tak i dospělými pacienty.

V Cortexu se se mnou můžete setkat v rámci intezivních neurorehabilitací, převážně při cvičení s dětskými pacienty. V rámci ambulantní fyzioterapie však ráda přivítám i pacienty dospělé.

Kurzy:

 • Diagnostika a terapie skolióz - multidisciplinární přístup (Rehaeduca)
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (Rehaeduca)
 • Webinář Psychosomatika (MuDr. Honzák CSc.)
 • Hypermobilita (CKP Roseta)
 • Celostní terapie bolestí krční páteře a hlavy (CKP Roseta)
 • Kinezio-taping (Flandera)
 • Baňkování (EduSpa College)

  Bc. Barbora Mazánková

  Fyzioterapeut


  Vystudovala jsem bakalářský obor Fyzioterapie na fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT. Nyní budu mimo jiné pokračovat ve studiu magisterského oboru Aplikované fyzioterapie na Univerzitě Karlově. V rámci studia jsem měla možnost projít řadou odborných praxí na různorodých pracovištích. V Oblastní nemocnici Kladno, v Krajské nemocnici Liberec, v rehabilitačních ústavech Hostinné a Kladruby, Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy, Klinice Na Košíku, ale zejména v dětské neurorehabilitační klinice, kde mě práce s dětmi nadchla.

  V ambulantní praxi se zaměřuji na vadné držení těla, problematiku skolióz, deformity dolních končetin včetně plochonoží. Využívám kineziotaping svalové i korekční techniky a cross tape. V ambulanci uvítám jak dětské, tak dospělé pacienty.


    Anna Hlavicová

    PR specialista

    Kontakt: anicka@cortexneurocentre.cz


    Jsem ráda, že můžu být součástí Cortexu. Nejen protože, jsem jeho klientem a cvičení je nedílnou součástí mého života, ale také proto, že se mohu věnovat tomu co mě doopravdy baví.

    Od puberty se věnuji sociálním sítím. Zkušenosti sbírám už několik let. Spravuji nejen osobní účty, ale také firemní. Pomohla jsem s nimi například pacientské organizaci SMÁci, DUPV - Dech Života, Spolu na Draka a dalším.

    Věnuji se také psaní odborných článků. Již několikrát jsem je publikovala v odborných časopisech. Aktuálně studuji obor Sociální práce na Vyšší odborné škole Jabok v Praze.

    Více o mém příběhu naleznete: https://www.atrofka.cz/    Hledáme fyzioterapeuty do týmu!