Intenzivní terapie

Intenzivní terapie v Cortex Neuro Centre nabízíme v týdenních až čtyř týdenních cyklech, vždy 1 až 4 hodiny denně. Právě po třech týdnech intenzivní práce se do mozku ukládají nově nabyté dovednosti a díky tomu můžeme docílit největších pokroků. Vhodnou intenzitu terapie Vám doporučíme na vstupní konzultaci, kde zhodnotíme aktuální stav a vhodnost na základě stanovené diagnózy.


Terapie se skládá ze stimulační a aktivní části. V části stimulační využíváme neuromobilizací horních i dolních končetin, které nám napomáhají s vnímáním těla a následnou kvalitou pohybu. Využíváme nejrůznějších terapeutických metod a technik a přípravě klienta na samotné aktivní cvičení. Ke stimulaci nám mohou být nápomocni i vibrační přístroje, nahřívací rašelinové vaky či molitanové míčky.


V aktivní části provázíme klienta pozicemi motorického vývoje. Kvalitní motorický vývoj úzce spolupracuje i s vývojem kognitivních funkcí, na které také nezapomínáme. Neuro-vývojová stimulace a práce s primitivními reflexy nám může přispět k celkovému progresu v psychomotorickém vývoji. Aplikujeme metodiky na neurofyziologickém podkladě, tak analytické cvičební metody, které nám pomohou zacílit na konkrétní svalové skupiny.


V našem centru umožňujeme využití oblečeku FitKit od společnosti OttoBock, který se stal naším velmi užitečným pomocníkem během terapie. U nás ho můžete vyzkoušet ve 3 velikostech, které jsou určeny pro dětské pacienty. Vhodný je pro pacienty zejména se zhoršenou neuromotorickou kontrolou a muskuloskeletálními poruchami. Může vést k pozitivní změně například při hypotonii (ochablé svalstvo), hypertonii (zvýšené svalové napětí), deficitech v dynamické stabilizaci a smyslovém vnímání celého těla a dalších indikacích. Obleček máme jako jedni z mála center v České republice. O jeho využití rozhodujeme na základě celkového obrazu pacienta. Pokud budete s jeho efektem spokojeni, lze vytvořit na mírů ušitý obleček, který můžete využívat i mimo prostory ordinace.

Podrobnější informace o oblečku naleznete zde.


V případě zájmu o intenzivní terapii je potřeba vstupní konzultace kterou je možné objednat tlačítkem 

VSTUPNÍ KONZULTACE nebo zde. Vývojová poradna

V Cortex Neuro Centre věříme tomu, že řadě patologických odchylek, asymetrií v rámci vývoje či zmírnění následků neurologického nálezu lze předejít preventivními kontrolami a včasným zahájením terapie.

Tento vývojový program je vhodný pro ty nejmenší pacienty nejen s opožděným psychomotorickým vývojem. První neurologické projevy lze již pozorovat v prvních týdnech po narození. V tomto případě hraje každý týden velkou roli budoucího vývoje. Doporučíme jak postupovat na základě stanovené diagnózy a možnosti následné péče. V tomto kontextu klademe velký důraz na vzdělání našich terapeutů.

Cílem programu jje provedení kvalitním motorickým vývoje dítěte až do prvních krůčků. Rodičům pomůže s nácvikem handlingu s dítětem, polohováním, výběrem vhodných hraček, pomůcek či úpravou domácího prostředí. Kromě samotných terapií jsme od začátku do nabídky našich služeb zařadili také poradenství a edukaci rodičů.

V rámci celkové prevence jsme pro Vás vytvořili vývojový balíček, který obsahuje vstupní vyšetření, 4 návštěvy během I. až IV. trimenonu. Možnost screeningu hlavičky programem SCODIAC, který slouží k odhalení polohových deformit.
Fyzioterapie pro děti


Některé potíže nevyžadují přímo intenzivní terapii. I v takovém případě Vám ale v Cortex Neuro Centre můžeme pomoci.

Ambulantní fyzioterapie je vhodná zejména při problémech s vadným držením těla, se skoliózou, plochonožím, při respiračních obtížích, pro zlepšení celkové kondice a oblasti motoriky nebo jako prevence pro sportující děti. Samozřejmostí je i možnost individuálního poradenství a edukace.

Během terapií využíváme mnoho pomůcek, které motivují, stimulují a přispívají tak ke zefektivní terapie. Těmi jsou například cvičební pomůcky od firmy bObles, senzomotorické chodníčky či balanční pomůcky.

Terapeut klienta komplexně vyšetří a provede kineziologický rozbor. I zde klademe velký důraz na individualitu. Po terapii klient a rodič odchází se zaškolením a zásobou doporučených cviků. V následné návštěvě terapeut kontroluje výsledky společně určeného cíle.Fyzioterapie pro dospělé

už se potřebujete vrátit do formy po úrazu či operaci, trápí Vás akutní nebo chronické bolestivé stavy nebo jen chcete předcházet zraněním, pak je Cortex Neuro Centre tím správným místem pro Vás. Nezapomněli jsme ani na aktivní sportovce. V rámci ambulantní péče poskytujeme kompenzační programy a poradenství.

V první návštěvě terapeut provede vyšetření a celkové zhodnocení stavu. Po stanovení cílů terapie doporučí i následný postup. Terapie je vedena tak, aby byl každý klient schopen pokračovat ve cvičení i mimo zdi našeho centra.
Vstupní konzultace

*Absolvování vstupní konzultace je podmínkou pro zahájení terapie v našem centru.